Tuesday, 29 May 2012

شرایط عضویت1.       اعضای انجمن دانشجویی است متشكل از:
عضویت مهمان: ثبت نام در انجمن جهت اطلاع از اخبار، اطلاعات و رویدادها. همچنین از مزایای ارائه شده توسط انجمن استفاده خواهد کرد.
عضویت: ضمن داشتن شرایط عضو عادی، می بایست در گروه ها یا کمیته ها عضو و در فرآیندها و وظایف و امور مرتبط مشارکت و فعالیت  نماید. عضو فعال از مزایای دیگر اعضای فعال نیز بهره مند خواهد شد. همچنین عضو فعال حق رای در شورای عمومی را دارد.
عضویت در شورای مرکزی: امکان داشتن حق رای در شورای مرکزی جهت تصمیم گیری، اجرا و پیگیری مفاد اساسنامه. اعضای شورا هر یک ناظر بر عملکرد یک یا چند گروه می باشد.
2.       عضویت در انجمن
2-1-) شرایط عضویت در انجمن و کمیته های مربوط باید حداقل دارای یكی از شرایط ذیل باشد:
2-1-1-)عضویت مهمان:
2-1-1-1)ثبت نام و پذیرش همکاری در چارچوب اساسنامه
تبصره: بعد از تاسیس به مدت 6 ماه اعضایی که تمایل دارند می توانند بصورت مشروط عضو فعال باشند.
2-1-2-)عضویت: در صورت تمایل عضو مهمان جهت عضویت درخواست می دهد و عضویت وی بر اساس درخواست و میزان فعالیت وی بررسی خواهد شد. این درخواست می تواند پس از یک سال  تحصیلی حضور در انجمن اعلام شود.
تبصره) این امکان وجود دارد تا درخواست عضویت (به ویژه برای دانشجویان ورودی جدید) بدون طی زمان 6 ماه بصورت مشروط توسط شورای مرکزی پذیرفته شود.
2-1-2-1)ثبت نام و پذیرش همکاری در چارچوب اساسنامه
2-1-2-2)همکاری و فعالیت در انجمن، شرکت در جلسات شورای عمومی و گروه یا گروه ها
2-1-3-)عضویت شورای مرکزی: عضویت در شورای مرکزی با رای گیری پنهان در مجمع عمومی با مشارکت تمامی "اعضای فعال" هر یک سال تحصیلی یک بار انجام می شود. مجمع عمومی هر سال در تاریخ ... تشکیل می گردد. تعداد اعضای شورا مرکزی 5 نفر خواهد بود.

تبصره: یکی از اعضای شورای مرکزی می تواند نماینده منتخب گروهی از دانشجویان دیگر دانشگاه های شهر تورین باشد.
2-1-2-1)ثبت نام و پذیرش همکاری در چارچوب اساسنامه
2-1-2-2)همکاری و فعالیت در انجمن، شرکت در جلسات
2-1-2-3)تعهد به عدم انجام فعالیت سیاسی عیان و شاخص در زمان عضویت در شورای مرکزی انجمن
برای عضویت در انجمن اینجا را کلیک کنید

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India