Monday, 13 August 2012

خبر تکمیلی (۲) -- محدودیتهای بانکی در ایتالیاهمانطور که قبلا هم اعلام شده بود انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک شهر تورین در حال پیگیری موضوع 
تحریم ایرانیان و مشکلات حساب بانکی مربوط به انان میباشد و در تمامی مراحل اعضا و دانشجویان این شهر را در جریان کامل روند کار قرار داده است و خواهد داد.
تا کنون مواردی که موجبات اعمال محدودیتهایی را از سوی بانکهای ایتالیایی برای ایرانیان و بویژه دانشجویان آن فراهم آورده و به صورت رسمی در اختیار انجمن قرار گرفته است به شرح ذیل است که عینا آورده می شود: 
Disposizioni Comunità Europea

Disposizioni USA


REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007 DEL CONSIGLIO DEL 19 APRILE 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 618/2007 DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2007 che modifica il Regolamento CE 423/2007
REGOLAMENTO (CE) N. 116/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 28 Gennaio 2008 i cui allegati I e II sostituiscono rispettivamente gli allegati I e III del Regolamento CE 423/2007REGOLAMENTO (CE) N. 219/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 11 MARZO 2008 il cui allegato sostituisce l’allegato 4 del Regolamento CE 423/2007


Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 23 giugno 2008 con la quale viene sostituito l’Allegato V del Regolamento (CE) n. 423/2007


Regolamento CE 1110/2008 del Consiglio dell’Unione del 10/11/2008 che modifica il regolamento CE 423/2007


IRANIAN TRANSACTIONS REGULATIONS:
TITLE 31 PART 560 OF THE U.S. CODE OF FEDERAL REGULATIONS
شایان ذکر است موارد مندرج در بند آخر بسیار طولانی می باشد که از طریق این سایت قابل مشاهده می باشد. 

resource-center/sanctions/

Programs/Documents/iran.pdf
دوستان و همکلاسی های شما در انجمن به طور موازی همچنان در حال بررسی موارد قانونی و ارتباط با دانشگاه و بانک یونی کردیت می باشند تا در صورت امکان و در وهله اول راه حلی برای رفع این محدودیتها فراهم آيد. همچنین انجمن در حال پیگیری موضوع از دیگر بانکهای شهر تورین نیز می باشد تا شاید راهکارهای دیگری حاصل شود. 

نظر، ایده، پیشنهاد و نقدهای خود را به آدرس ایمیل انجمن ارسال دارید: 
ایمیل انجمن: iranianstudents@studenti.polito.it

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India